Arkadaşını Davet Et


Sulama ve Drenaj
Bahri ÇevikUmwelttechnikSulama ve Drenaj

Sulama ve Drenaj (9786052588000)

0,00
Geldpunkte : 100
Rabatt-rate : %54 Rabatt
inkl. MwSt : $41.35
mit Rabatt : $17.77  + MwSt
inkl. MwSt : $19.02
Strichcode : 9786052588000

Tarımda Sulama ve Drenaj Mühendisliği

20-30 Euro Kitaplar

1. Su ve Sulamanın Bitki Yetiştirilmesinde Yeri ve Önemi

1.1. Su ve Sulama

1.2. Toprak-Su ve Bitki İlişkileri

1.2.1. Toprak

1.2.2. Toprağın Esas Yapı Maddeleri

1.2.3. Mineral Yapı Maddeleri

1.2.4. Organik Yapı Maddeleri

1.2.5. Toprak Suyu

1.2.6. Toprak Havası

1.2.7. Sulama Yönünden Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri

1.2.7.1. Toprak Bünyesi

1.2.7.2. Toprak Yapısı

1.2.7.3. Özgül Ağırlık

1.2.7.4. Hacim Ağırlığı (Volüm ağırlığı)

1.2.7.5. Porozite

1.2.7.6. Su Alma (İnfiltrasyon) Hızı

1.2.7.7. Bitki Kök Derinliği

1.2.7.8. Suyun Toprak İçindeki Hareketi

1.2.7.9. Sulama Yönünden Toprak Suyunun Sayısal İfade Şekilleri

1.2.8. Sulama Yönünden Önemli Toprak Suyu Sınıfları

1.2.8.1. Toprağın Doyma Hali

1.2.8.2. Tarla Kapasitesi

1.2.8.3. Devamlı Solma Noktası

1.2.8.4. Kullanılabilir Su Kapasitesi

1.2.9. Su ve Toprak Verimliliği İlişkileri

2. Sulama Sistemleri

2.1. Yüzey Sulama Sistemleri

2.1.1. Serbest Salma

2.1.2. Tesviye Eğrili Salma

2.1.3. Uzun Tava (border)

2.1.4. Tesviye Eğrili Tava (kontur tava) sistemi

2.1.5. Adi Tava (göllendirme) Sistemi

2.1.6. Karık Sistemi

2.1.7. Tesviye Eğrili (kontur) Karık Sistemi

2.1.8. Çizi (yüzlek karık) Sistemi

2.1.9. Çiftlik Su Dağıtım Sistemi

2.1.10. Su Kontrol Yapıları

2.1.11. Kapalı boru hatları

2.1.12. Arazinin Sulamaya Hazırlanması

2.1.13. Arazi Tesviyesi

3. Yüzey Sulama Yöntemleriyle Sulama Suyunun Uygulanması

3.1. Sulama Suyu Miktarının Saptanması

3.2. Sulama Zamanı, Bir Sulamada Verilecek Su Miktarı ve Sulama Aralığı

3.2.1. Sulama Zamanı

3.2.2. Bir Sulamada Uygulanacak Net ve Toplam (Brüt) Su Miktarının Hesaplanması

3.2.3. Sulama Aralığı

3.3. Yüzey Sulama Sistemlerinin Planlanması

3.4. Yüzey Sulama Yöntemlerinde Kayıplar ve Randımanlar

4. Alttan Sızdırma Sulama Sistemleri

4.1. Sızdırma Sisteminin Koşulları

4.2. Alttan Sızdırma Sisteminin Uygulanmasını Sınırlayan Koşullar

5. Yağmurlama Sulama Sistemleri

5.1 Yağmurlama Sistemlerinin Öğeleri

5.2. Yağmurlama Sisteminin Türleri

5.3.Yağmurlama Yönteminin Üstünlükleri

5.4 Yağmurlama Yönteminin Sakıncaları ve Sistemin Uygulanma Sınırları

5.5 Sistemin Planlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

5.6. Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Yerleştirme Düzenleri

5.7. Lateral ve Yağmurlayıcı Aralığı

5.8. Yağmurlama Sistemiyle Gübre Uygulanması

5.8.1. Verilecek Gübre Miktarının Saptanması

5.9. Yağmurlama Sistemiyle Donlardan Korunma

5.10. Mini Yağmurlama Sistemleri (Mini Sprink)

6. Damla Sulama Sistemi

6.1. Damla Sulama Sisteminin Tanımı ve Genel Esasları

6.2. Damla Sulama Sisteminin Uygulama Alanları ve Üstünlükleri

6.3. Damla Sulama Sisteminin Başlıca Üstünlükleri

6.3.1. Damla Sulama Sisteminin Başlıca Öğeleri

6.4. Damla Sulama Sisteminin İşletilmesi

6.5. Damla Sulama Sisteminde Gübre Uygulanması

6.6. Damla Sulama ve Toprak-Su-Bitki İlişkileri

6.7. Damla Sulama Bitki Su Tüketimi İlişkileri ve Sulama Suyu Gereksinmesinin Saptanması

6.8. Damla Sulama ve Tuzluluk İlişkileri

6.9. Damla Sulama Yöntemiyle Yapılan Bazı Araştırmaların Sonuçları

6.10. Damla Sulamasının Sorunları

6.10.1. Algler

6.10.2. Kalsiyum Karbonat ve Demir Oksit Birikintileri

6.10.3. Aşırı Toprak Suyu

6.11. Damla Sulama Yöntemlerinin Çukurovada Uygulama Olanakları

6.11.1. Akdeniz (İskenderun-Silifke) Kıyı Kumulları

6.11.2. İskenderun-Silifke Kıyı Şeridi Verimli Tarım Alanları

6.11.3. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Damla Sulaması

6.11.4. Tuzlu Drenaj Sularının Damla Sulama Sistemiyle Kullanılması

6.11.5. Damla Sulama Sistemlerinin Sağlanması

7. Sulama Yöntemi Seçiminde Etkili Faktörler

7.1. Toprak Özellikleri

7.2. Sulama Suyunun Miktarı Ve Kalitesi

7.3. Topoğrafik Durum

7.4. Arazinin Büyüklüğü ve Şekli

7.5. Bitki Türü

7.6. İklim Özellikleri

7.7. Sulama Giderleri

7.8. Sosyal ve Kültürel Durum

7.9. Sulama Yöntemlerinde Suyun Toprakta Dağılım Desenleri

8. Tansiyometrelerin Sulamada Kullanılması

8.1. Tansiyometrenin Yapısı ve Özellikleri

8.2. Tansiyon Değerlerinin Anlam ve Yorumları

8.3. Sulamada İhtiyaç Duyulan Tansiyometre İstasyonu Sayısı

8.4. Tansiyometrelerin Toprağa Yerleştirilmesi

8.5. Tansiyometre İstasyonları İçin Yer Seçimi

8.6. Tansiyometre İstasyonlarında Gerekli Tansiyometre Sayıları

9. Sulama Suyunun Kalitesi ve Sınıflandırılması

9.1. Su Örneklerinin Alınması

9.2. Sulama Suyu Analiz Sonuçlarının İfade Şekilleri

9.3 Sulama Sularında Anyon ve Katyonlar

9.4. Sulama Suyu Analiz Sonuçlarının Kontrolü

9.5. Sulama Sularının Sınıflandırılması

10. Meyve Ağaçlarının Sulanması

10.1. Transpirasyon

10.3. Toprak Suyunun Durumu

10.4. Ağaçların Su Dengesi

10.5. Stomat Faaliyeti ve Fotosentez

10.6. Sulamanın Vejetatif Büyümeye Etkisi

10.6.1. Sürgünlerin Gelişmesi

10.6.2. Ağaç Tacı ve Gövde Büyümesi

10.6.3. Kök Büyümesi

10.7. Sulamanın Meyveler Üzerine Etkisi

10.7.1. Tomurcuk Oluşumu ve Gelişmesi

10.7.2. Meyve Oluşumu

10.7.3. Meyve Yarılma ve Çatlamaları

10.7.4. Hasat Önü Dökümleri

10.7.5. Meyve Verimi

10.7.6. Meyve Kalitesi

10.7.7. Meyve Ağaçlarının Tuza Göreceli Dayanma Dereceleri

10.8. Meyve Bahçelerinde Sulamanın Esasları

10.8.1. Meyve Bahçelerinin Sulanmasında Mevsimlik Sulamalar

11. Turunçgillerin Sulanması

11.1. Turunçgillerde Toprak-Su-Bitki ve Verim İlişkileri

11.1.1. Turunçgillerin Toprak İsteği

11.1.2. Turunçgillerde Toprak-Su-Bitki İlişkileri

11.1.3. Turunçgillerde Sulamanın Verim Üzerine Etkisi

11.2. Turunçgillerin Sulanmasında Uygulanan Yöntemler

11.3. Limon (Kütdiken) Sulama Araştırması

11.3.1. Bulgular ve Tartışma

11.3.2. Sonuç ve Öneriler

11.4. Çukurovada Turunçgillerin Beslenmesinde Temel Sorunlar

12. Muz Sulanması

12.1. Muz Yetiştiriciliği ve Sulama İlişkileri

12.2. Muzun Sulama İstekleri ve Bu Konuda Yapılmış Araştırma Sonuçları

12.3. Muz Sulama Araştırması

12.3.1. Araştırma Alanı, Toprak, Sulama Suyu ve İklim Özellikleri

12.3.2. Sonuç ve Öneriler

13. Bağcılıkta Toprak Suyu İle Üzüm Nitelik ve Nicelik İlişkileri

13.1. Bağlarda Etkin Kök Derinliği

13.2. Toprak Suyu-Bitki ilişkisi

13.2.1. Asma Tarafından Topraktan Suyun Alınması

13.2.2. Toprak Suyu Koşullarına Asmanın Tepkileri

13.3. Toprak Suyu Nicelik Ve Nitelik ilişkisi

13.3.1. Toprak Suyunun Ürün Miktarına Etkisi

13.3.2. Toprak Suyunun Ürün Niteliğine Etkisi

13.3.3. Özet ve Öneriler

13.4. Sulamanın Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kaliteleri Üzerine Etkisi

14. Zeytin Sulanması

14.1. İklim Koşulları

14.2. Toprak İsteği

14.3. Arazinin Hazırlanması

14.4. Su İsteği ve Sulama

14.5. Sulama Zamanı

14.6. Sulama ve Meyve Dökümü İlişkileri

14.7. Uygulanacak Su Miktarının Hesaplanması

14.8. Sulama Yöntemi

14.9. Sulama Suyu Kalitesi

14.10. Zeytinliklerde Toprak Su Koruma Önlemleri

15. Çilek Sulanması

15.1. Çilek Sulamasında Uygulanan Sulama Yöntemleri

15.2. Sulama Zamanı ve Aralığı

15.3. Çukurova Koşullarında Çilek Sulama Araştırması

16. Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Sebze ve Meyvelerin Sulanması

16.1. Açık Su Yüzeyinden Olan Buharlaşma Yöntemi

16.1.1. Patlıcan Sulaması Sulama Sistemi ve Sulama Suyu

16.1.2. Domates Sulaması

16.1.3. Kavun Sulaması

16.2. Radyasyon Yöntemiyle Su Tüketiminin Saptanması

16.2.1. Seralarda Radyasyon Geçirgenliği

16.2.2. Radyasyon Yöntemiyle Kavunda Su Tüketiminin Saptanması

16.3. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Sulama Suyu Gereksinmesinin Saptanmasında Kullanılabilecek Ampirik Bir ilişki

16.3.1. Radyasyon Ölçüm Yöntemiyle Domates Sulama Araştırması

16.3.2. Bulgular ve Tartışma

17. Açıkta Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Farklı Su Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

17.1. Sulama Suyu Düzeylerinin Belirlenmesi

17.2. Tansiyometre Uygulamaları

18. Pamuk Sulanması

18.1. Sulama Zamanı

18.2. Sulama Zamanının Belirlenmesi

18.3. Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Sayısı

18.4. Sulama Yöntemleri

18.5. Çukurova’da Pamuğun Birinci Sulaması

19. Mısır Sulanması

19.1. Mısırın Gelişme Dönemleri

19.2. Su İsteği, Sulama Zamanı ve Sulama Aralığı

19.3. Sulama Yöntemleri

20. Soya Sulanması

20.1. Soyanın Su Tüketimi

20.2. Soyanın Gelişme Dönemleri

20.3. Sulama ve Sulama Aralığı

20.4. Sulama Yöntemleri

21. Sulu Tarım Arazilerinde Çoraklık Sorunu ve Çözüm Yolları

21.1. Tuzluluk ve Alkalilik Sorunları

21.3. Tuzluluğun Bitkiler Üzerindeki Etkileri

21.4. Bitkilerin Tuza ve Alkaliliğe Direnci

21.5. Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı

21.6. Tuzlu Ve Alkali Topraklarda Tarım

22. Tuzlanma Riski Altındaki Topraklarda Sulama

22.1. Sulama ve Tuzluluk İlişkileri

22.2. Toprak Tuzluluğu Riskine Karşı Alınması Gerekli Önlemler

22.2.1. Drenaj Koşulları

22.2.2. Arazinin Sulamaya Hazırlanması

22.2.3. Sulama Yöntemleri ve Su Yönetimi

22.2.4. Sulama Programı

23. Tarım Arazisinde Drenaj

23.1. Drenaj Tanımı, Amacı ve Kapsamı

23.2. Drenaj Yönünden Toprak-Bitki-Su İlişkileri

23.3. Yabancı Ot Kontrolü ve Drenaj İlişkileri

23.4. Gübreleme-Drenaj İlişkileri

23.5. Bitki Hastalıkları ve Zararlıları İle Drenaj İlişkisi

23.6. Verim ve Taban Suyu İlişkileri

23.7. Drenaj Sorununun Belirtileri

23.8. Drenaj Sistemlerinin Sağladığı Yararlar

23.9. Drenaj Sistemleri

23.9.1. Açık Drenaj Sistemleri

23.9.2. Toprak Altı Drenaj Sistemleri

23.9.2.1. Mol Drenler

24. Seralarda Drenaj Sorunu Ve Drenaj Sistemleri

24.1. Bitki Hastalıkları Yönünden Drenaj Sorunu

24.2. Taban Suyu ve Tuzluluk Yönünden Drenaj Sorunu

24.3. Drenaj Niçin Gereklidir?

24.4. Drenaj Sisteminin Yararları

24.5. Seralar İçin Uygun Drenaj Sistemleri

24.6. Sonuç ve Öneriler


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri : Ankara
Sayfa Sayısı : 256
En / Boy : 16 / 24
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 3.2020
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: DE