Arkadaşını Davet Et


Çevre Mühendisleri İçin İstatistik
Galip SeçkinUmwelttechnikÇevre Mühendisleri İçin İstatistik

Çevre Mühendisleri İçin İstatistik (9786257707923)

0,00
Geldpunkte : 100
Rabatt-rate : %52 Rabatt
inkl. MwSt : $37.44
mit Rabatt : $16.80  + MwSt
inkl. MwSt : $17.97
Strichcode : 9786257707923

Bu kitap istatistik biliminin detay konularından ziyade, özellikle çevre mühendisleri için gerekli olacağını düşündüğüm konulardan oluşmaktadır. Konular anlatılırken kurallardan ziyade, istatistik ve olasılığın mantığı verilmeye çalışılmıştır. Veri seti olarak çoğunlukla gerçek ölçümler kullanılmasına gayret edilmiştir. Olasılık dağılım formülleri (Binom, Poisson, Gauss, Gumbel, Pearson dağılımları vb.), istatistiksel ölçüm formülleri (aritmetik ortalama, mod, medyan, varyans, standart sapma vb.), istatistiksel testler (t, z, F, ki-kare, Tukey, Dunnett testleri vb.), istatistiki kinetik formülleri (Monod, Arrhenius, Langmuir vb.) ve
sayısal yöntem formülleri (Gauss-Newton, LU yöntemi vb.) uygulanırken kendi gruplarında aynı veri setleri kullanılarak, matematiksel modeller arasında karşılaştırma yapabilme imkanı sunulmaya çalışılmıştır.
Değerli bilgilerinden ve çalışmalarından yararlandığım, bu kitabın kaynakça
bölümünde adı geçen araştırmacı ve bilim insanlarına teşekkürü bir borç bilirim.
Okuyucu görüş ve önerileri bu kitaptaki eksikliklerin giderilmesine ve geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Bu kitabın öğrencilere ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyorum.

Galip Seçkin

Bölüm 1
İstatistik ve olasılığın kısa tarihçesi
İstatistiğin çevre mühendisleri için önemi
İstatistikte temel tanımlar

Bölüm 2
Frekans dağılımları ve grafikler
Bir dağılımın merkezi
Aritmetik ortalama
Mod
Medyan

Bölüm 3
Dağılma ölçüleri
Ortalama sapma
Ortalama mutlak sapma
Ortalama kareli sapma
Varyans ve standard sapma

Bölüm 4
Olasılık ve olasılık dağılımları
Olasılığın matematiksel modellenmesi
Binom dağılımı
Daha gerçekçi bir model
Permütasyon ve kombinasyon
Binom dağılımında ortalama ve standard sapma
Poısson dağılımı
Normal dağılım


Bölüm 5
Verilerin normal dağılıma uygunluğunun tesbiti
Çarpıklık
Basıklık
Log-normal dağılım
Gumbel dağılımı
Pearson tip ııı dağılımı (ııı parametreli gama dağılımı)

Bölüm 6
Merkezi limit teoremi ve güven aralığı
Beklenen değer (matematiksel ümit)
Güven aralığı
T dağılımı (student)
Çiftli t dağılımı (paired t test)
Veri setleri arasındaki tekil farklar için t testi
İki ortalama arasındaki fark için t testi
F testi
Çoklu t testi
Tukey yöntemi
Dunnet yöntemi

Bölüm 7
Hipotez testleri

Bölüm 8
Regresyon analizi - en küçük kareler yöntemi
Doğrusal (lineer) regresyon
Determinasyon ve korelasyon katsayısı
Lineerize edilebilen denklemler
Üssel model
Monod modeli
Arrhenius modeli
Hata hesabı
Langmuir model

Bölüm 9
Çoklu (multiple) lineer regresyon
Çoklu lineer denkleme dönüştürülebilen lineer olmayan denklemler

Bölüm 10
Cebirsel işlemlerle lineerize edilemeyen denklemlerin regresyonu
Lineer olmayan (nonlinear) regresyon
Gauss-newton yöntemi
Lu yöntemi


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 224
En / Boy : 16 / 17
Kağıt Cinsi : 1. Hamur
Basım Tarihi : 2.2021
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: DE