Arkadaşını Davet Et


Cenk ŞahinHukuk ÜzerineAcele Kamulaştırma
Cenk ŞahinHukuk ÜzerineAcele Kamulaştırma
Cenk ŞahinHukuk Üzerine KitaplarAcele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma (9786051528496)

0,00
Para Puan : 100
İndirim Oranı : %48 İndirim
KDV Dahil : $20.98
İndirimli : $10.22  + KDV
KDV Dahil : $10.83
Barkod : 9786051528496
10-20 Euro Kitaplar
KÜ-6

Son yıllarda daha yaygın olarak uygulanmasının beraberinde getirdiği tartışma ve eleştirilere rağmen, "acele kamulaştırma"nın hukuki boyutu üzerinde "kamulaştırma"yı konu edinen eserlerdeki "genel" değerlendirmeler haricinde etraflıca durulmamış olması, yazarı, söz konusu müesseseyi monografik bir çalışmada "özel" olarak irdelemeye sevk etmiştir. Çalışma, acele kamulaştırma bakımından yürürlükteki hukuku saptayıp açıklama, konuya ilişkin yargı kararlarını derleyip toparlama ve bu doğrultuda, ilgili mevzuat, idari uygulama ve yargısal içtihatlara yönelik bir takım eleştiri ve önerilerde bulunma amacı ile kaleme alınmıştır. Eserde, genel olarak "acele kamulaştırmanın yasal dayanakları", "acele kamulaştırmaya yönelik düzenleme ve uygulama şartları", "acele kamulaştırma sürecinin uygulama aşamaları" ve "acele kamulaştırma sürecine yönelik davalarda idari yargılama usulü bakımından önem taşıyan bazı meseleler" ele alınmıştır

nn


nİÇİNDEKİLER
n
nGİRİŞ
n
nBİRİNCİ BÖLÜM
n
nYASAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
n
nI. ACELE KAMULAŞTIRMA KAVRAMI
n
nII. ANA HATLARI İLE "KAMULAŞTIRMA" MÜESSESESİ
n
nA. KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN ANAYASAL İLKE VE ESASLAR
n
nB. GENEL HATLARI İLE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ
n
nIII. BENZER, İLİŞKİLİ VE KESİŞEN KAVRAMLAR İLE KARŞILAŞTIRMA
n
nA. İSTİMVAL
n
nB. GEÇİCİ İŞGAL
n
nC. YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN BİR DÜZENLEME VE USUL: ACELE İŞLERDE EL KOYMA VE TESCİL
n
nIV. ACELE KAMULAŞTIRMANIN YASAL DAYANAKLARI
n
nA. MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASINDA YURT SAVUNMASI İHTİYACININ ORTAYA ÇIKTIĞI DURUMLAR
n
nB. ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR
n
nC. ACELELİĞİNE BAKANLAR KURULUNCA KARAR VERİLECEK HALLER ACELELİK KARARI

nn


n
nİKİNCİ BÖLÜM
n
nACELE KAMULAŞTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEME VE UYGULAMA ŞARTLARI
n
nI. KANUN KOYUCUNUN ACELE KAMULAŞTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEME YETKİSİNİN KAPSAM VE SINIRLARI
n
nA. "OLAĞANDIŞI" SEBEP VEYA DURUMUN GEREKLİLİĞİ VE KANUN KOYUCUNUN DÜZENLEME YETKİSİ
n
nB. ÖZEL KANUNA DAYALI OLARAK YAPILACAK TÜM KAMULAŞTIRMALARIN ACELE KAMULAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE YAPILMASI YÖNÜNDE BİR KANUNİ DÜZENLEME GETİRİLEBİLİR Mİ?
n
nC. KANUNLA İDAREYE VERİLEN ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİNİN KAPSAM VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ ŞARTI
n
nD. ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI VE ELEŞTİRİLERİMİZ
n
nII. ACELELİK KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE KOŞULLARININ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
n
nA. ACELELİK KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ
n
nB. ACELELİK KARARININA YÖNELİK İDARİ YARGI İÇTİHATLARI İLE OLUŞTURULAN KOŞUL VE İLKELER İLE YARGISAL DENETİM KRİTERLERİ
n
nC. DANIŞTAY'IN ACELELİK KOŞUL VE KRİTERLERİ İLE İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARINA YÖNELİK SON DÖNEMDEKİ YAKLAŞIMI
n
nD. KARARLARA YÖNELİK GENEL DEĞERLENDİRME

nn


n
nÜÇÜNCÜ BÖLÜM
n
nACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ
n
nI. ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİN ÖNCESİ VE BAŞLANGIÇ AŞAMASI
n
nII. OLAĞAN KAMULAŞTIRMA USULÜNDEN OLAĞANDIŞI-İSTİSNAİ YÖNTEME GEÇİŞ AŞAMASI
n
nIII. ACELELİK KARARI ALINMASI AŞAMASI
n
nIV. MAHKEMEYE BAŞVURU, DEĞERİN TESPİTİ VE BANKAYA YATIRILMASI AŞAMASI
n
nV. TAŞINMAZIN TAHLİYESİ VE EL KOYMA
n
nVI. OLAĞAN USULE DÖNÜŞ KAMULAŞTIRMA SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
n
nVII. SATIN ALMA USULÜ (DENENMELİ MİDİR?)
n
nVIII. KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ UYARINCA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL

nn


n
nDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
n
nACELE KAMULAŞTIRMADA İDARENİN VAZGEÇMESİNİN VEYA MAHKEMECE VERİLEN İPTAL KARARLARININ ETKİ VE SONUÇLARI İLE UYGULAMA PROBLEMLERİ
n
nI. ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE İDARENİN KAMULAŞTIRMADAN VEYA ACELE KAMULAŞTIRMADAN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİNİN HUKUKSAL ETKİ VE SONUÇLARI
n
nA. GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME
n
nB. ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE ACELE KAMULAŞTIRMADAN VEYA KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME
n
nC. (YARGITAY'IN YAKLAŞIMINI ESAS ALAN UYGULAMA DOĞRULTUSUNDA) KAMULAŞTIRMADAN VEYA ACELE KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇMENİN HUKUKSAL ETKİ VE SONUÇLARI
n
nII. ACELE KAMULAŞTIRMADA KAMULAŞTIRMA KARARI VEYA ACELELİK KARARININ İPTALİNİN DOĞURDUĞU ETKİ VE SONUÇLAR
n
nIII. ACELE KAMULAŞTIRMAYA TABİ TAŞINMAZ BAKIMINDAN MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

nn


n
nBEŞİNCİ BÖLÜM
n
nACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK DAVALARDA İDARİ YARGILAMA USULÜ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN BAZI MESELELER
n
nI. "GÖREV" VE "BAĞLANTI" SORUNU
n
nII. "SÜRE KOŞULU"NUN DOĞURDUĞU SORUNLAR
n
nA. BAKANLAR KURULUNUN ACELELİK KARARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI MESELESİ
n
nB. ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİNDE, KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN İPTALİ DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİNİN BAŞLANGICI MESELESİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR
n
nIII. ACELE

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR