Arkadaşını Davet Et


Gül ÜstünHukuk Üzerine2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller
Gül ÜstünHukuk Üzerine2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller
Gül ÜstünHukuk Üzerine Kitaplar2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek (9786051529349)

0,00
Para Puan : 100
İndirim Oranı : %46 İndirim
KDV Dahil : $14.15
İndirimli : $7.58
KDV Dahil : $7.58
Barkod : 9786051529349
10-20 Euro Kitaplar
KÜ-4

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller düzenlenmiş, bu müesseselerin uygulanabilmesi için öngörülen şartlar ilgili madde hükümlerinde sayılmıştır. Ancak, yargı kararlarında söz konusu müesseselere başvurulmasında çekimser bir tutum izlendiği, haliyle de bu tutumun uygulamaya da yansıdığı görülmektedir. Bu çekimser tutumları eleştirmek mümkünse de, daha isabetli olanı endişeleri gidermek, yol göstermek ve belki de cesaret vermek olmalıdır. Elinizdeki eser bu amaçla hazırlanmış, uygulamadaki ve yargı kararlarındaki çekimser tutumun haklılık payı taşıdığı noktalar tespit edilerek yasal düzenlemelerdeki boşluk ve eksiklikler de ele alınarak alternatif öneriler getirilmeye çalışmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

nn

 

nn


n
nİÇİNDEKİLER

nn

 

nn


n
nGİRİŞ
n
nBİRİNCİ BÖLÜM
n
nBAĞLANTILI DAVALAR
n
n1. Bağlantılı Dava Kavramı-Davaların Birleştirilmesinden Farklı Olup Olmadığı
n
n2. Bağlantı Müessesenin Önemi/Amacı
n
n3. Müessesenin Uygulanması Konusunda Tereddütler
n
n4. Bağlantılı Dava Kararı Verilebilmesinin Şartları
n
n4.1. Kanunda Açıkça Öngörülen Şartlar
n
n4.1.1. Görülmekte Olan Birden Fazla Davanın Olması
n
n4.1.2. Davaların Aynı Maddi Sebepten Doğması
n
n4.1.3. Davaların Aynı Hukuki Sebepten Doğması
n
n4.1.4. Davalardan Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Olması Şartı
n
n4.2. Kanunun 38. Maddesinde Açıkça Yazılmamakla Birlikte Sağlanması Gereken Diğer Şartlar
n
n4.2.1. Görülmekte Olan Birden Fazla Davanın Taraflarının, Sebebinin ve Dava Konularının Aynı Olmaması Gerektiği
n
n4.2.2. Görülmekte Olan Davaların Yargılamanın Aynı Aşamasında Bulunması
n
n4.2.3. Görülmekte Olan Davalarda Dava Açma Koşullarının Sağlanması
n
n4.3. Bağlantı Müessesinde Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlar
n
n4.3.1. Aynı Mahkemede İncelenen Davalar Arasında Bağlantı Kararı Verilip Verilemeyeceği
n
n4.3.2. Görülmekte Olan Davaların (Görev Yönünden) Aynı İdari Yargı Yerinde Bulunması
n
n4.3.3. Görülmekte Olan Davaların Kanun Yollarının Aynı Olması Gerekip Gerekmediği
n
n4.3.4. Görülmekte Olan Davalardaki Tarafların Ortak/Aynı Olması Gerekip Gerekmediği
n
n5. Bağlantılı Dava Kararının Alınması Usulü
n
n5.1. Bağlantılı Dava Kararının Tesis Edilebileceği Aşamalar
n
n5.2. Bağlantılı Dava Kararının Tesisinde Yetkili ve Görevli Merciiler
n
n5.3. Bağlantılı Dava Kararı Tesisinde İnceleme
n
n5.3.1. Bağlantının Danıştayca İncelenmesi
n
n5.3.2. Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi
n
n5.4. Bağlantılı Dava Kararı Tesisinin Takdiri Olup Olmadığı
n
n6. Bağlantılı Dava Kararının Hüküm ve Sonuçları
n
n7. Birleştirmenin İdari Yargılamada Mümkün Olup Olmadığı Meselesi

nn

 

nn


n
nİKİNCİ BÖLÜM
n
nBAĞLANTININ YARGILAMA AŞAMASININ BAŞINDA KURULMASI
n
n1. Aynı (Bir/Tek) Dilekçeyle Dava Açma
n
n1.1. Birden Fazla İşleme Karşı Aynı (Tek) Dilekçeyle Dava Açılması
n
n1.1.1. Kanunun 5. Maddesinde Açıkça Öngörülen Şartlar
n
n1.1.2. Kanunun 5. Maddesinde Açıkça Öngörülmeyen Ancak Birden Fazla İşlemin Aynı Dilekçeye Konu Edilmesi Halinde Sağlanması Gereken Diğer Şartlar
n
n1.1.3. Birden Fazla İşleme Karşı Aynı Dilekçeyle Dava Açılması Müessesesinin Uygulanması Konusunda Tereddütler
n
n1.2. Birden Fazla Kişinin Aynı Dilekçeyle Dava Açması
n
n1.2.1. Kanunun 5. Maddesinde Açıkça Öngörülen Şartlar
n
n1.2.2. Kanunun 5. Maddesinde Açıkça Öngörülmeyen Ancak Birden Fazla Kişinin Aynı Dilekçeyle Dava Açması İçin Sağlanması Gereken Diğer Şartlar
n
n1.3. Aynı Dilekçeyle Dava Açılması Halinde Dilekçe Üzerinde Mahkemece Yapılacak İnceleme
n
n1.3.1. Dilekçe Üzerinde Yapılacak İnceleme Sonucu Tesis Edilecek Kararlar
n
n1.3.2. Dilekçe Üzerinde Yapılan İnceleme Sonucunda Tesis Edilecek Kararların Hüküm ve Sonuçları (Dilekçeyi Sunan Tarafın Göz Önünde Bulundurması Gereken Hususlar)
n
n2. İdari Yargılama Usulü Kanununun Bağlantının Yargılama Aşamasından Önce Kurulmasını Sağlayabilecek Diğer Düzenlemeleri
n
n2.1. İlanı Gereken Düzenleyici İşlemin Uygulanması Üzerine, Düzenleyici İşlem ve Uygulama İşlemin İkisi Aleyhine Birden Dava Açılması
n
n2.2. İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması
n
n3. Yargılama Aşamasının Başında Bağlantının Kurulmaması Yani Davaların Birleştirilmemesi Halinde Bu Davalar Hakkında Bağlantı Kararı Verilip Verilmeyeceği
n
nSonuç

nn

Kaynakça

nn

 

nn

(Tanıtım Bülteninden)

nn

 

nn

 

n
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR