Arkadaşını Davet Et


Ayşe Ece AcarKanun Kitaplarıİcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu
Ayşe Ece AcarKanun Kitaplarıİcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu
Ayşe Ece AcarKanun Kitaplarıİcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk
Ayşe Ece AcarKanun Kitaplarıİcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk

İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (9786254321665)

0,00
Para Puan : 100
Barkod : 9786254321665
KÜ-8
Ciltli

Bu çalışmanın konusunu, icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, icra mahkemesi, icra mahkemesinin görevleri, icra mahkemesindeki yargılama, icra mahkemesi kararlarının niteliği ve icra mahkemesi kararlarına karşı bölge adliye mahkemeleri göreve başlamadan önce ve bölge adliye mahkemeleri göreve başladıktan sonraki kanun yolları hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesi için aranan şartlar detaylı bir biçimde incelenmiştir. Yine bu bölümde, icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilme şartları bakımından, İsviçre ve Alman hukuklarında yer alan düzenlemeler de dikkate alınarak önerilere yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise istinaf incelemesinin nasıl yapılacağı, istinaf incelemesi neticesinde verilebilecek kararlar, hükmün tamamlanması, bölge adliye mahkemesinin kesin kararları ve icra mahkemesi kararlarının kanun yararına temyizi üzerinde durulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

n

İçindekiler

n

Giriş
Birinci Bölüm
İcra Mahkemesinin Görevi, Yargılama Usulü, Verdiği Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Kanun Yolları
I. İcra Mahkemesi
A. Genel Olarak
B. İcra Mahkemesinin Görevleri
II. İcra Mahkemesinde Yargılama Usulü
A. Genel Olarak
B. İcra Mahkemesinde Duruşma Yapılması
III. İcra Mahkemesi Kararlarının Niteliği
A. İcra Mahkemesinin Verebileceği Kararlar
B. İcra Mahkemesinin Verdiği Kararların Kesin Hüküm Bakımından Değerlendirilmesi
C. İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi Kuralının İstisnaları
IV. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları
A. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önce Verilen İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları
B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Sonra Verilen İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları

n

İkinci Bölüm
İcra Mahkemesi Kararlarına karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması
I. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Şartları
A. Zaman Bakımından Uygulama
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi
C. Parasal Sınır
D. İstinaf Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler
E. İstinaf Başvurusu
F. İstinaf Sebeplerinin Gösterilmesi
G. Harç ve Giderlerin Ödenmesi
H. İcra Mahkemesi Tarafından İstinaf Dilekçesinin Reddi
I. Kötüniyetle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması ve Sonuçları
II. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak İcra Mahkemesi Kararları
A. Genel Olarak
B. İcra ve İflas Kanunu'nun 363. Maddesinde Yer Alan Kararlar
C. İcra ve İflas Kanunu'nun Diğer Maddelerinde Yer Alan Düzenlemeler
D. İcra ve İflas Kanunu'nun İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak Kararlara Dair Düzenlemesi Hakkında Değerlendirme
III. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek İcra Mahkemesi Kararları
A. Şikayet Üzerine Verilen Kararlar
B. İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine Verilen Kararlar
C. İhalenin Feshi Talebine Dair Kararlar
D. İstihkak İddiası Üzerine ve İstihkak Davalarında Verilen Kararlar
E. İhtiyati Tedbir Niteliğindeki Kararlar
IV. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasının İcraya Etkisi
A. Genel Olarak
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasının İcra Mahkemesi Kararlarının İcrasına Etkisi
C. İcra ve İflas Kanunu m. 36 Hükmü Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması
D. İcra ve İflas Kanunu m. 33 Hükmü Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması

n

Üçüncü Bölüm
İstinaf İncelemesi ve Bu İnceleme Sonunda Verilebilecek Kararlar
I. İstinaf Aşamasında İnceleme ve Yargılama Usûlü
A. Ön İnceleme ve Ön İnceleme Aşamasında Verilebilecek Kararlar
B. İstinaf Aşamasında Esas İncelemesi
C. İstinaf Aşamasında Yapılamayacak İşlemler
II. Bölge Adliye Mahkemesinin Tahkikat Neticesinde Verebileceği Kararlar
A. Genel Olarak
B. Başvurunun Esastan Reddi Kararı
C. Başvurunun Kabulü Kararı
D. Tarafların Davaya Son Veren İşlemleri Üzerine Bölge Adliye Mahkemesinin Vereceği Kararlar
E. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Gerekçelendirilmesi
III. İcra Mahkemesi Tarafından Hükmün Tamamlanması
IV. Bölge Adliye Mahkemesinin Kesin Kararları
V. İcra Mahkemesi Kararlarının Kanun Yararına Temyizi
Sonuç

n

Kaynakça

n

 

n

(Tanıtım Bülteninden)

n

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR