Benzer Ürünler
Ekim Devrimi Dosyası
Vladimir İlyiç LeninSol HareketlerEkim Devrimi Dosyası

Ekim Devrimi Dosyası (3990000017031)

0,00
Tedarikçi : Sol Yayınları
Para Puan : 264
Barkod : 3990000017031

İÇİNDEKİLER

9 Çevirenin Notu, Kenan Somer

BİRİNCİ BÖLÜM

TEK ÜLKEDE SOSYALİST DEVRİM

13 Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Konusunda (23 Ağustos 1915)

17 Proleter Devrimin Asker” Programı (Eylül 1916)

27 Uzaktan Mektuplar. Mektup 1. İlk Devrimin Birinci Evresi (20 Mart 1917)

37 Proletaryanın Bugünkü Devrimdeki Görevleri (7 Nisan 1917)

42 İktidar İkiliği Üzerine (9 Nisan 1917)

45 Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri (Proletarya Partisi İçin Platform Tasarısı) (10 Nisan 1917)

45 Yapılmış Olan Devrimin Sınıfsal Niteliği

46 Yeni Hükümetin Dış Siyaseti

47 Özgün İktidar İkiliği ve Bunun Sınıfsal Anlamı

49 Buraya Değin Söylenenlerden Çıkan Taktiğin Özgünlüğü

51 Devrimci Sonuna-Değincilik ve Bunun Sınıfsal Anlamı

52 Savaş Nasıl Sona Erdirilebilir

53 Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

56 Tarımsal ve Ulusal Program

58 Kapitalist Banka ve Sendikaların Ulusallaştırılması

59 Sosyalist Enternasyonaldeki Durum

64 Zimmerwald Enternasyonali Başarısızlığa Uğradı. III. Enternasyonali Kurmak Gerekir

67 Bilimsel Bakımdan Doğru Olmak ve Proletaryanın Siyasal Bilincini Aydınlatmaya Katkıda Bulunmak İçin Partimizin Adı Ne Olmalı?

71 Sonsöz (28 Mayıs 1917)

73 Bunalımın Öğrettikleri (5 Mayıs 1917)

77 Üç Bunalım (20 Temmuz 1917)

82 Siyasal Durum (23 Temmuz 1917)

85 Devrimin Öğrettikleri (Temmuz 1917)

97 Sonsöz (19 Eylül 1917)

98 RSDİP Merkez Komitesine (12 Eylül 1917)

101 Güncel Siyasal Durum Üzerine Karar Tasarısı (16 Eylül 1917)

107 Bolşevikler İktidarı Almalıdırlar. RSD(B)İP Merkez Komitesine, Petrograd ve Moskova Komitelerine Mektup (25-27 Eylül 1917)

110 Marksizm ve Ayaklanma. RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (26-27 Eylül 1917)

116 Rus Devrimi ve İç Savaş. İç Savaş Umacısıyla Korkutmaya Çalışıyorlar (29 Eylül 1917)

129 Devrimin Görevleri (9-10 Ekim 1917)

131 Kapitalistlerle Felaketli Uzlaşma

131 İktidar Sovyetlere

132 Halklara Barış

133 Toprak İşleyenin

134 Açlığa ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım

135 Devrim Düşmanı Toprak Sahipleri ve Kapitalistlere Karşı Savaşım

136 Devrimin Barışçıl Gelişmesi

138 Bunalım Olgunlaşmıştır (29 Eylül 1917)

146 Ortada Görünmeyen Birinin Öğütleri (21 Ekim 1917)

149 Kuzey Bölge Sovyetleri Kongresine Katılan Bolşevik Yoldaşlara Mektup (8 Ekim 1917)

155 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 10 (23) Ekim 1917 Günlü Oturumu

155 1. Rapor. Tutanak

156 2. Karar

157 RSD(B)İP Merkez Komitesinin 16 (29) Ekim 1917 Günlü Oturumu

157 1. Rapor. Tutanak

158 2. Konuşmalar. Tutanak

159 3. Karar

161 Bolşevik Parti Üyelerine Mektup (31 Ekim 1917)

163 RSD(B)İP Merkez Komitesine Mektup (1 Kasım 1917)

168 Merkez Komite Üyelerine Mektup (6 Kasım 1917)

170 Rusya Yurttaşlarına (7 Kasım 1917)

İKİNCİ BÖLÜM

SOVYET YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ

173 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)

173 III. Devlet ve Devrim. Paris Komünü Deneyimi (1871). Marx'ın Çözümlemesi

173 2. Kırılan Devlet Aygıtının Yerini Neyle Doldurmalı?

176 3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması

181 4. Ulusun Birliğinin Örgütlenmesi

184 5. Asalak Devletin Ortadan Kaldırılması

185 IV. Devam. Engels'in Tamamlayıcı Açıklamaları

185 5. Marx'ın İç Savaş Yapıtına 1891'de Yazılan Önsöz

188 VI. Marksizmin Oportünistler Tarafından Alçaltılması

188 2. Kautsky'nin Oportünistlerle Polemiği

191 Devrimin Temel Sorunlarından Biri (27 Eylül 1917)

198 Bolşevikler İktidarı Koruyabilecekler mi? (Eylül 1917)

234 Sovyetler İktidarına Düşen Görevler Üzerine 25 Ekim (7 Kasım) 1917'de Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetine Sunulan Rapor. Basın Özeti

236 İşçi Denetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (8-9 Kasım 1917)

238 Halka Çağrı (19 Kasım 1917)

240 Köylülerin Sorularına Yanıt (5 Kasım 1917)

242 Yüksek Memurların Aylıkları Konusunda. Halk Komiserleri Konseyi Karar Tasarısı (1 Aralık 1917)

243 Seçilenleri Görevden Geri Alma Hakkı Üzerine Kararname Tasarısı (2 Aralık 1917)

245 Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti İşçi Kesiminin 4 (17) Aralık 1917 Oturumunda Petrograd İşçilerinin İktisadi Durumu ve İşçi Sınıfının Görevleri Üzerine Sunulan Rapor. Basın Özeti

247 Olumlu Yarışmayı Nasıl Örgütlemeli? (6-9 Ocak 1918)

255 Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları Bildirisi (16 Ocak 1918)

258 Halk Komiserleri Konseyinin Etkinliği Üzerine 11 (24) Ocak 1918'de Rusya İşçi Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri Üçüncü Kongresinde Sunulan Rapor

262 Programın Gözden Geçirilmesi ve Parti Adının Değiştirilmesi Üzerine 8 Mart 1918'de RK(B)P VII. Kongresinde Sunulan Rapor

265 Program Tasarısı Taslağı (8 Mart 1918)

265 Sovyetler İktidarı Üzerine On Tez

265 Sovyetler İktidarının Sağlamlaştırma ve Yayılması

268 "Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri" Makalesinin İlk Taslağı (23-28 Mart 1918)

268 Bölüm IX

272 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (13-26 Nisan 1918)

272 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri

273 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi

276 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi

279 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri Üzerine Altı Tez (29 Nisan-3 Mayıs 1918)

282 26 Mayıs 1918'de Rusya Ulusal İktisat Konseyleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma

289 "Ulusallaştırılan İşletmelerin Yönetim Yönetmeliği" Tasarısına İlişkin Açıklamalar (2 Haziran 1918)

290 Amerikan İşçilerine Mektup (20 Ağustos 1918)

293 6 Kasım 1918'de İşçi Köylü Kazak ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetleri Rusya IV. Olağanüstü Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşma

298 Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky (10 Kasım 1918)

298 Burjuva Demokrasi ve Proleter Demokrasi

301 Sovyet Kurumlarının Yönetimi Üzerine Yönetmelik Tasarısı (12 Aralık 1918)

305 Büyük Sorunları Açıklamaya Yarayan Küçük Tablo309 Burjuva Demokrasi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine 4 Mart 1919'da Komünist Enternasyonal I. Kongresinde Sunulan Tezler

312 RKP Program Tasarısının Taslağı (23 Şubat 1919)

312 Rusya'da Proletarya Diktatörlüğünün Temel Görevleri

316 19 Mart 1919'da RK(B)P VIII. Kongresinde Parti Programı Üzerine Sunulan Rapor

320 Sovyetler İktidarı Nedir? (Plağa Alınan Konuşma) (Mart 1919)

322 Macar İşçilerine Selam (27 Mayıs 1919)

326 Sovyetler İktidarının İki Yılı. Ekim Devriminin İkinci Yıldönümü Dolayısıyla 7 Kasım 1919'da Rusya Merkez Yürütme Komitesi, Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyeti, Rusya Sendikalar Merkez Konseyi ve Fabrika Komiteleri Ortak Toplantısında Yapılan Konuşma

329 Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü (16 Aralık 1919)

332 Sol Komünizm – Bir Çocukluk Hastalığı (Nisan-Mayıs 1920)

335 Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler (Haziran-Temmuz 1920)

337 Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Komisyonunun 26 Temmuz 1920'de Komünist Enternasyonal II. Kongresine Sunulan Raporu

340 Tek İktisadi Plan (21 Şubat 1921)

348 Ayni Vergi (Yeni Siyasetin Kapsamı ve Koşulları) (Mayıs 1921)

355 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri Üzerine Tezler Taslağı (30 Aralık 1921 - 4 Ocak 1922)

355 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi

356 7. Proleter Devletin İktisat ve Devlet Organlarında Sendikaların İşlev ve Katılımı

357 8. Her Türlü Sendikal Çalışmanın Temel Koşulu Olarak Yığınlarla İlişki

359 Az Olsun Öz Olsun (2 Mart 1923)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOVYET EKONOMİSİNİN ÖRGÜTLENME SORUNLARI

375 Yaklaşan Felaket ve Önlemenin Yolları (10-14 Eylül 1917)

375 Açlık Yaklaşıyor

377 Hükümetin Tam Etkisizliği

379 Denetim Önlemleri Herkesin Bildiği ve Gerçekleştirilmesi Kolay Olan Önlemlerdir

380 Bankaların Ulusallaştırılması

385 Patron Sendikalarının Ulusallaştırılması

388 Ticari Gizliliğin Kaldırılması

391 Karteller Halinde Zorunlu Kümelendirme

394 Tüketimin Düzenlenmesi

397 Demokratik Örgütlerin Etkinliğinin Hükümetçe Baltalanması

401 Mali Batkı ve Önlemenin Yolları

403 Sosyalizme Gitmekten Korkulursa Öncülük Edilebilir mi?

406 Savaş ve İktisadi Yıkıma Karşı Savaşım

409 Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya

412 Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Öğretisi ve Proletaryanın Devrimdeki Görevleri (Ağustos-Eylül 1917)

412 V. Devletin Sönmesinin Ekonomik Temelleri

412 2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş

416 3. Komünist Toplumun Birinci Evresi

419 4. Komünist Toplumun Üst Evresi

426 Toprak Üzerine Rusya Sovyetleri İkinci Kongresine Rapor. 26 Ekim (8 Kasım) 1917

427 Toprak Kararnamesi

431 Bankaların Ulusallaştırılması ve Bu İşin İçerdiği Önlemler Üzerine Kararname Tasarısı (Aralık 1917)

434 RK(B)P VIII. Kongresine Savaş ve Barış Üzerine Rapordan Parça. 7 Mart 1918

437 Sovyetler İktidarının İvedi Görevleri (Mart-Nisan 1918)

437 Rusya Sovyetler Cumhuriyetinin Uluslararası Durumu ve Sosyalist Devrimin Temel Görevleri

440 Günün Genel Belgisi

442 Burjuvaziye Karşı Savaşımın Yeni Bir Evresi

449 Halk Sayım ve Denetimi İçin Savaşımın Önemi

452 Emek Üretkenliğinin Yükselmesi

454 Olumlu Yarışmanın Örgütlenmesi

457 "Uyumlu Örgütlenme" ve Diktatörlük

465 Sovyet Örgütlenmesinin Gelişmesi

464 Sonuç

470 Bir Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Planı Taslağı (Nisan 1918)

472 "Sol" Çocukluk ve Küçük-Burjuva Düşünceler Üzerine (9-11 Mayıs 1918)

488 Rusya Sovyetleri Maliye Şubeleri Temsilcileri Kongresine Sunulan Rapor (19 Mayıs 1918)

489 Mali Merkeziyetçilik

489 Gelir ve Emlak Vergisi

490 Zorunlu Çalışma Hizmeti

491 Yeni Para

493 Gazetelerimizin Niteliği Üzerine (20 Eylül 1918)

496 İşçi, Kazak, Köylü ve Kızılordu Asker Temsilcileri Sovyetlerinin Rusya Olağanüstü VI. Kongresinde Devrimin Yıldönümü Üzerine Yapılan Konuşmanın Özeti. 6 Kasım 1918

501 Moskova Merkez İşçi Kooperatifi Sözcülerinin Toplantısında Yapılan Konuşma. 26 Kasım 1918

506 Rusya Tarım Bölgeleri, Yoksul Köylü Komiteleri ve Komünleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma. 11 Aralık 1918

516 RK(B)P Program Tasarısı

516 11. Programın İktisadi Bölümüne İlişkin Konular

519 12. Programın Tarım Sorunu Üzerindeki Maddesi

521 Büyük Girişkenlik. Cephe Gerisindeki İşçilerin Kahramanlığı. "Komünist Cumartesiler" Konusunda (28 Haziran 1919)

542 Proletarya Diktatörlüğü Döneminde İktisat ve Siyaset (30 Ekim 1919)

551 Tarım Komünleri ve Tarım Artelleri I. Kongresinde Yapılan Konuşma. 4 Aralık 1919

560 Rusya Merkez Yürütme Komitesi ile Halk Komiserleri Konseyinin Merkez Yürütme Komitesi VII. Yasama Yılı Birinci Oturumunda Sunulan Etkinlik Raporundan Parça. 2 Şubat 1920

567 Moskova İşçi ve Kızılordu Temsilcileri Sovyetinde Yapılan Konuşmadan Parça. 6 Mart 1920

570 Çok Eski Bir Düzenin Yıkılmasından Yeni Düzenin Kurulmasına (8 Nisan 1920)

573 Moskova-Kazan Demiryolu Hattındaki İlk "Komünist Cumartesi"den Tüm Rusya'daki 1 Mayıs "Komünist Cumartesi"ne (2 Mayıs 1920)

576 Dış ve İç Durumumuz ve Partinin Görevleri (1920)

580 RK(B)P X. Kongresinde Zoralımların Yerine Ayni Verginin Geçirilmesi Üzerine Sunulan Rapordan Parça. 15 Mart 1921

590 Ekim Devriminin Dördüncü Yıldönümü İçin (14 Ekim 1921)

593 Altının Bugünkü ve Sosyalizmin Tam Zaferinden Sonraki İşlevi Üzerine (5 Kasım 1921)

601 Yeni İktisat Siyaseti Koşullarında Sendikaların İşlev ve Görevleri. Rusya Komünist (Bolşevik) Parti Merkez Komitesinin Kararları (30 Aralık 1921-4 Ocak 1922)

601 6. Sendikalar ve İşletmelerin Yönetimi

602 7. Sendikaların İşlevi ve Proleter Devletin İktisadi ve Yönetsel Organlarına Katılımı

603 8. Her Türlü Sendikal Etkinliğin Baş Koşulu Olarak Yığınlarla Bağlantı

605 Rus Devriminin Beş Yılı ve Dünya Devriminin Görünümleri. Komünist Enternasyonal IV. Kongresine Sunulan Rapor. 13 Kasım 1922

618 Kooperatifçilik Üzerine (4-6 Ocak 1923)

625 İşçi ve Köylü Denetleme Kurulunu Yeniden Nasıl Örgütlemeli? (23 Ocak 1923)

630 Açıklayıcı Notlar

666 Adlar Dizin


Basım Dili : Türkçe
Basım Yeri :
Sayfa Sayısı : 676
En / Boy : 15.5 / 23.5
Kağıt Cinsi : 2. Hamur
Basım Tarihi : 10.1999
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.